Detekce úniku vody

 

Díky našim zkušeným odborníkům a díky spolupráci s partnerskými společnostmi jsme schopni detekovat veškeré možné typy úniku vody. Odstranění příčiny vzniku vlhkosti by nemělo být podceňováno.

Techniky detekce

Níže uvádíme metody, které používáme při detekci příčiny vzniku vlhkosti. Podrobné informace naleznete v popisu jednotlivých metod.

  Přehled námi používaných metod.  

 

   Elektroimpuls

     Kouř

   Zaplavení

Plocha

 anwendbar

 bedingt anwendbar

 anwendbar

Stěna/atika/svislé plochy

 nicht anwendbar

 anwendbar

 nicht anwendbar

Střšní prostupy

 bedingt anwendbar

 anwendbar

 bedingt anwendbar

Fasády

 nicht anwendbar

 anwendbar

 nicht anwendbar

S vysokou přesností

 anwendbar

 bedingt anwendbar

 nicht anwendbar

Nedestruktivně

 anwendbar

 nicht anwendbar

 anwendbar

Nosné části

 anwendbar

 bedingt anwendbar

 anwendbar

Kapiláry

 anwendbar

 nicht anwendbar

 anwendbar

Zateplená střecha

 anwendbar

 anwendbar

 anwendbar

Nezateplená střecha

 anwendbar

 bedingt anwendbar

 anwendbar

Fóliové a asfaltové prvky

 anwendbar

 anwendbar

 anwendbar

 

anwendbar
= vhodné       
bedingt anwendbar
= omezené použití
nicht anwendbar
= nevhodné

Metody

Odporové měření

číst dále...

Kouřový plyn

číst dále...

Zaplavením

číst dále...

Detekčním plynem

číst další...

Blower Door

číst dále...

Endoskopie

číst dále...

Jdi zpět