Nahlášení škodní události
Data k pojistné události/ objektu
Údaje o pojištěném
Jak jste se o nás dozvěděli?
Jaký je součet 4 a 9?