Nahlášení škodní události
Data k pojistné události/ objektu
Údaje o pojištěném
Jak jste se o nás dozvěděli?
Prosím sečtěte 4 a 4.