Sanace po škodách způsobených vodou

 

Po odstranění příčiny a provedení vysoušecích prací, popřípadě dalších opatření, mohou být započaty práce na rekonstrukci prostor do původní podoby. Také zde Vám může pomoci náš tým pracovníků, kteří se specializují na renovace a dokončovací práce při rekonstrukci prostor postižených nejen havárií vody.

Zajistíme koordinaci pracovníků tak, aby na sebe jednotlivé práce plynule navazovaly a nedocházelo tak  k časovým prodlevám a Vy jste si mohli užívat opět pohodlí svého domova nebo kanceláře.

 

Krok za krokem k sanaci.

Kvalitní provedení potřebuje svůj čas. Přes naši rychlost a flexibilitu prosím nespěchejte, především u renovací.

 

 

Odhad škod

Před zahájením oprav jsou zjištěny veškeré vady a jsou určeny příčiny vzniklého poškození, které Vám předložíme v písemné podobě. V okamžiku, kdy jsou odstraněny příčiny vzniku škody, přistupujeme k samotné realizaci renovace.

 

Příčina vzniku škody

V případě, že se ukáže, že příčinou vlhkosti byla vadná izolace, není možné se spoléhat na to, že zatopená plocha izolace je v těsné blízkosti viditelné vlhkosti. Voda může naopak proniknout i do oblastí vzdálených od místa vzniku vlhkosti a může následně vzlínat nebo stékat pod samotnou izolací. Jsme profesionálové, kteří zjistí přesnou příčinu vzniku vlhkosti. 

 

Odstranění příčin

V případě opravy je nutno použít kvalitní sanační materiály, které podpoří zachování kvality ostatních stavebních materiálů. Pokud není např. možno přesně určit zasaženou oblast, je nutné, aby byla vyměněna větší část izolace.

 

Kontakt

Kontakt

Kontaktní formulář ... zde