Škody po povodních

Předpokladem pro dokonalé sanování škody způsobené povodní je včasný zásah odborné firmy. Pouze tak mohou být další práce skutečně efektivní a tím docílení snížení následných nákladů.

Paralelně s odstraněním následků vysušením a odstraněním dalšího šíření plísní apod. mohou být započaty sanační práce, tak aby byl objekt uveden v co nejkratším časovém horizontu opět do původního stavu.

Ve všech fázích vysoušení a sanací je pro Vás připraven tým vyškolených profesionálů, kteří Vám navrhnou efektivní postup a řešení, včetně projednání s pojišťovnami, kde jsme partnery pro vysoušecí a sanační práce.

 

Pronájem zařízení

číst dále...

Prodej přístrojů

číst dále...

Detekce úniku vody

číst dále...

Kontakt

Kontakt

Kontaktní formulář zde