Proč snižovat vlhkost vzduchu?

Kde a proč mají být nasazeny odvlhčovače vzduchu?

 

Nadměrná vlhkost může vést k nežádoucím účinkům, jako je nevolnost, vznik koroze, tvorba plísní a zvýšené množení bakterií. Nežádoucím účinkům můžeme předcházet nasazením zařízení pro snížení vlhkosti vzduchu.


V těchto případech doporučujeme použít odvlhčovače vzduchu. 

Odvlhčovač pomůže:

- zajistit optimální klima v prostoru
- snížit riziko vzniku koroze

- urychlit výstavbu a realizaci sanačních prací
- zamezit možné kondenzaci par
- jako prevence před vznikem plísní
- při realizaci různých procesů, především ve stavebnictví

 

Použití odvlhčovačů - základní principy použití:

Níže jsou uvedeny základní principy pro používání odvlhčovačů:

- odvlhčovače jsou zásadně používány v interiéru
- okna a dveře musí byt zavřeny
- umístění odvlhčovače ve středu místnosti zvyšuje jeho odvlhčovací výkon
- nesmí být jakkoliv blokován vstup a výstup odvlhčovaného vzduchu do a z odvlhčovače
- na odvlhčovač není vhodné pokládat další předměty
- mezi odvlhčovačem a stěnou musí být dodržena minimální vzdálenost 0,3m
- pozor na dostatečnou vzdálenost odvlhčovačů od tepelných zdrojů
- provozní teplota je vždy definována v uživatelském manuálu nebo je sdělena technikem DRYSTAR

- zařízení se transportuje a skladuje pouze ve vertikální poloze

 

Co znamená odvlhčování?

Obsah vodních par ve vzduchu je možno snížit odpovídajícím procesem odvlhčování. Vlhkost může být odstraněna ze vzduchu snížením teploty vzduchu pod teplotu rosného bodu. Proces kondenzace je tedy základní metodou odvlhčování, kterou znáte i z běžného života - například pokud v pokojové teplotě položíte na stůl láhev s vychlazeným nápojem - na skle láhve kondenzuje vzdušná vlhkost.

U adsorpčního odvlhčování jsou využívány vlastnosti hygroskopických látek (chlorid váoenatý, chlorid hořečnatý, silikagel, chlorid lithný, chlorid draselný, oxid hlinitý, atd.). Tyto látky znáte z běžného života při ochraně potravinových a jiných výrobků před vlhkostí - sáčky s granulátem obsahujícím výše uvedené látky.

 

V praxi se využívá následujích způsobů odvlhčování:

Vytápění a větrání:
Jedná se o nejčastější způsob, který je však časově a finančně velice náročný.

Kondenzační odvlhčování

Využívá se při ní princip kondenzace vzdušné vlhkosti s využitím kondenzačních odvlhčovačů. Tato metoda je několikrát (dle podmínek) efektivnější než metoda předchozí.

Kondenzační odlhčování

Využívá se schopnost adsorpčních látek, vázat vzdušnou vlhkost. Při odvlhčovaní se používají tzv. adsorpční odvlhčovače, které tyto látky obsahují. Tento způsob odvlhčování je velice účinný a je ho možno navíc použít při zhoršených teplotních podmínkách.


Podle zvoleného postupu můžeme dále rozlišit způsob odvlhčování na tzv.:

uzavřený obvod: 
nedochází k výměně idvlhčeného vzduchu se vzduchem z venkovního prostředí, např. použití kondenzačního odvlhčovače v místnosti

otevřený obvod:
dochází k částečné nebo úplné výměně vysušeného vzduchu s čerstvým venkovním vzduchem