Často pokládané otázky (FAQ)

Jak správně větrat?

Plíseň za skříní v koupelně, vlhká okna, černé skvrny v ložnici - správné větrání pokojů a budov se často jeví jako přílišná opovážlivost.

Držte se následujících bodů a zamezíte nejen stavebním škodám, ale rovněž i ztrátám energií.

1. Větrání ventilací nestačí!

K větrání všemi typy mezer dochází prostřednictvím netěsností v budovách. V minulých letech byla netěsnostem v budovách věnována zvýšená pozornost a budovy byly (což je správné a smysluplné) budovány těsněji. Tím dochází ke snížení nákladů na energie, je však bezpodmínečně nutné aktivně větrat. 

Mimoto: Aby bylo dosaženo dostatečné větrání pomocí skulin v budovách, musela být budova tak netěsná, že při větru docházelo ke znatelným tepelným ztrátám.

2. Efektivní větrání nebo větrání průvanem je nejlepší způsob větrání!

Zabraňte ztrátám energií a prochladnutí stavebních materiálů. Cíleně a během krátkého času může být zajištěna výměna vzduchu a s ní, především, zbavení se přebytečné vodní páry. Větrejte obývané pokoje cca každou hodinu.

Vedlejší efekt: Odstraníte tím i škodlivé látky ve vzduchu a zlepšíte celkové pokojové klima.

Efektivní větrání: při zcela otevřených oknech 4 - 10 min vícekrát denně (čím nižší teplota venkovního vzduchu, tím kratší čas větrání je zapotřebí)

Kompletní vyvětrání: "průvan", otevřít všechny okna na 2 - 4 min vícekrát denně.

3. Větrání ventilací nedoporučujeme!

Při tomto stylu větrání ("ventilačky") zůstávají okna často dlouhou dobu ve stavu ventilace, čím dochází během chladnějších ročních období ke zbytečným tepelným ztrátám. Kvůli silnému prochladnutí okenních rámů dochází dokonce často k případům tvorby plísně.

4. Chcete si ověřit způsob větrání? Kupte si hygrometr!

Kdo si není jistý, zda není vzdušná vlhkost příliš vysoká, může ji kontrolovat pomocí hygrometru. Tím může být ověřováno, že se relativní vlhkost vzduchu pohybuje mezi 40 a 60 %. Dostatečně vybavený hygrometr se pohybuje v řádech několik set korun.

Mimoto: I během deště je třeba zachovat systém větrání, neboť je vzduch v místnosti zahřátý a vytlačuje se spolu s vlhkostí z místnosti ven.

5. Ložnici ráno dobře vyvětrat!

Pokud je ihned po probuzení vyvětráno, bude vlhkost odvedena rychleji, neboť ještě není usazená ve zdích a nábytku. Pokud je větráno pouze večer, doporučujeme nesrovnatelně delší čas větrání.

Vzduch z vytápěných místností by se neměl dostat do místností méně vytápěných nebo nevytápěných vůbec. Vzduch z vytápěných místností obsahuje vodní páru, která zvýší relativní vlhkost vzduchu v nevytápěných místnostech. Velmi rychle pak dosáhne rosného bodu a usadí se na chladném povrchu vnějších zdí. Nenechávejte místnosti silně prochladnout!

Dveře místností s velkou vlhkostí vzduchu by měly zůstat zavřené, aby nedošlo k přesunu vlhkosti do celého bytu. Velké zdroje vlhkosti (jako při sprchování, vaření, atd.) ihned odvětrat a tento proces po 30 min opakovat.

Nezapomeňte na dodatečnou vlhkost způsobenou přemírou pokojových květin, bytových fontánek, odpařovacích zařízení na topných tělesech, atd. Vyprané prádlo je lepší sušit venku.

Pokud musíte vyprané prádlo bezpodmínečně sušit uvnitř bytu, měli byste si za tímto účelem vyhradit speciální místnost, ve které bude okno po celou dobu částečně otevřeno na ventilaci.

6. Větrání Vašich sklepních místností

Často bývají sklepní okna po celý rok pouze částečně otevřená, což může vést k následujícím problémům. Zejména v jarním období, kdy je teplota vzduchu, a tím tedy i relativní vlhkost vzduchu, vysoká, usazuje se vlhkost vnějšího vzduchu na povrchu (který je ještě prochlazený ze zimního období) sklepních zdí ve formě vody.

Také v létě jsou vnější stěny sklepů, díky je obklopující půdě, stále o něco chladnější. Větrejte sklepní prostory se sklonem k tvorbě plísní na jaře a v létě méně a pokud možno pouze v noci. V zimních obdobích je ideální větrat sklepní prostory pokud možno jako obývané místnosti.

Pouze při automatické ventilaci ztrácí zmiňované teploty, vítr a ostatní venkovní podmínky na významu.

Zařízení na odvod vzduchu: zde prochází vzduch prostřednictvím ventilátorů skrz odvětrávací zařízení - buď centrální nebo individuální - do venkovního prostoru.

Samozřejmostí v tomto případě je, že probíhá údržba daných zařízení. Okna se speciálními výřezy jsou tou nejjednodušší variantou.

Větrání prostřednictvím automatických ventilací, ve kterých je zajištěn odvod i přísun vzduchu, je ve srovnání s předchozími metodami řízen nejpřesnějším mechanismem.

Tato varianta nabízí značnou úsporu energie, neboť teplo, odvedené v daném zařízení, je pouštěno do čerstvého vzduchu, vedeného do místnosti.