Techniky měření vlhkosti

Pomocí měření vlhkosti ve stavebních materiálech, zvukově-tepelných izolacích a ve vzduchu je určena rozsah poškození následkem vodní škody.

Za tímto účelem používáme nejrůznější měřicí metody:

 

1. Odporové měření vlhkosti

Odporové měření je založeno na elektronickém měření vlhkosti. Tento typ měření umožňuje rychlé a jednoduché určení vlhkosti, navíc nedestruktivní cestou. Z těchto důvodů je tato metoda používána jak při počátečním určení rozsahu škody, tak při následných kontrolních měřeních v průběhu vysoušení.

Elektrický odpor materiálu je určen pomocí elektrod. Množství vlhkosti materiálu je poté zobrazeno v jednotkách digits na měřícím přístroji. Tyto údaje jsou pak součástí tzv. měřícího protokolu, který Vám po ukončení vysoušecích prací vystavíme.

 

2. Chemické (CM) měření vlhkosti

Pro určení konkrétního procenta vlhkosti v daném materiálu slouží chemické (CM) měření.

Vzorek materiálu je spolu s ocelovými kuličkami a kapslí Calciumcarbidu vložen do ocelové nádoby s integrovaným měřičem tlaku a důkladným protřesením dojde ke smíchání vložených látek. Po cca 10 min se tlak v nádobě ustálí a zobrazí se přesné procento vlhkosti v materiálu.

 

3. Drying Controlling System (DCS)
Einsparung der üblichen Kontrollmessungen und eventuelle Mietkostenreduktion.

Vzdálené sledování vlhkosti

Na dálku kontrolovaný postup vysoušení u všech vysoušecích opatření, včetně příslušných měřících sond.

(úspora nákladů na běžné kontrolní měření a eventuálních nákladů na pronájem)

4. Termokamera

Varioscan je synonymem pro termografii s nejvyšší kvalitou obrazu a měřicí přesností.

Oblasti uplatnění pro termokameru:

  • stavební termografie
  • zjištění rozvodů podlahového topení
  • prohlídka ovládacích skříní
  • detekce úniku
  • zjištění závady na elektro dílech
  • změření proudění teplého a studeného vzduchu
  • termodiagnóza stroje
  • kontrola energetických zařízení

Tepelné mosty mohou mít za následek tvorbu plísní a jsou škodlivé jak pro obývající osoby, tak pro stavební konstrukci.

 
  Netěsné spáry u panelového domu
 
  Chybně provedená izolace u napojení střechy

 

 

Termografická analýza před sanací

Příčina tvorby plísní Vám bude sdělena prostřednictvím měřícího protokolu, obrázků a znaleckého posudku.

 

Kontakt

Kontaktní formulář... zde