ServisServis (FAQ)

ikona Servis v oblasti vysoušení a sanace - Drystar.cz

Proč vzniká v místnosti přebytečná vlhkost?

Během působení na českém trhu si naše firma získala mnoho spokojených zákazníků. Zkušenosti z naší dloholeté praxe Vám pomohou při řešení otázek vysoušení, temperace a poskytnou mnoho zajímavých tipů. Můžete se na nás kdykoliv obrátit pře naší bezplatnou zákaznickou linku: 1202 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nonsop linka

VOLEJTE ZDARMA: 1202

"V případě jakýchkoliv dotazů
nás neváhejte kontaktovat na naší

bezplatné zákaznické lince
tel.: 1202

Děkujeme Váš tým
logo drystar no bg 3

tel.: 261 711 816
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.drystar.cz

havárie vody jak postupovat?

Jak postupovat při vytopení bytu?

Ta situace může potkat každého. Prasklé potrubí nebo poškozená přívodní hadička k rezervoáru, baterii či pojistný ventil bojleru, přetékající vana apod. To je z hlediska statistik přehled nejvíce se objevujících příčin vodovodních škod, které mohou znamenat velké problémy hned pro několik bytů najednou. Vytopení může zcela poškodit výmalbu, podlahové krytiny (koberec, plovoucí podlaha apod.), ale také elektrospotřebiče, nábytek a další rozvody a cennosti v bytě.

Ať jste vytopeni nebo nedopatřením vytopíte sousedy, je dobré mít sjednané v dostatečné výši a nejen na rizika vodovodní hrozby, pojištění domácnosti, majetku a odpovědnosti (nikdy nevíte jaké vybavení bytu má soused pod Vámi).

Po návratu domů zjistíte, že vás někdo vytopil…. jak postupovat?

 • nechte všechny věci tak, jak jsou, a vše pečlivě a důkladně zdokumentujte-vyfoťte a udělejte si jednoduchý stručný popis poškozených věcí (stavební konstrukce i movitý majetek, příklad: deformace zárubní či dřevěného nábytku se projeví až po čase - vše postupně důkladně dokumentujte-foťte!), který budete následně dokládat na pojišťovnu
 • vylučte riziko kontaktu vody s elektrickým proudem - pokud hrozí, jističe a další rozvody, vypněte přívod elektřiny
 • dále je nutné bezodkladně vyhledat původce (soused, BD, SVJ, montážní firma?), je třeba ho upozornit na to, co se stalo, co zavinil (byť neúmyslně)
 • zamezte zejména šíření dalším škodám: uzavření přívodu vody, vytření, či odčerpání vody, větrejte

Následně jsou možné dva postupy:

 • škoda bude řešena z pojištění odpovědnosti původce, důležité je, že musí uznat vinu a pojišťovna vyplatí v plné výši sanace spojené s odstraněním škod (přípravné práce, vysoušení, spotřebu el. energie), uvedení do původního stavu z pojištění odpovědnosti původce je amortizováno na skutečné ceny, Vy jako poškozený dokládáte potřebné dokumenty, fotky, popis atd. k dané pojistné události
 • pojistku můžete mít i Vy a v takovém případě pak pojišťovna vyplatí peníze na odstranění škod Vám a danou částku pak bude požadovat na původci.

Jakmile zjistíte nebo se dohodnete s původcem na dalším postupu, je třeba nahlásit škodu na pojistnou událost a začít s vysoušením vytopených prostor, případně před zahájením vysoušené provést přípravné práce, demontáž linky, oškrábání zasažené malby apod.

Po ukončení případných přípravných prací a vysoušení odbornou firmou, můžete zahájit kroky pro uvedení do původního stavu (nové omítky, výmalba, podlahy apod.). Přípravné práce i uvedení do původního stavu rovněž zajišťujeme pro pojišťovny v rámci komplexních prací.

Sepište si žádost o náhradu škody a předejte ji původci škody. Nechejte si vzniklou škodu vyčíslit (v tomto jsme Vám opět připraveni pomoci, zpracováním rozpočtu v programu KROS4, který používají všechny pojišťovny), pokud je rekonstrukce prováděna dodavatelsky, je nutné trvat na rozepsání faktury.

Několik důležitých tipů, jak předejít nepříjemným situacím:

 • před odjezdem na víkend nebo na dovolenou uzavřete hlavní přívod vody do bytu, ev. je možné instalovat hlavní uzávěr vody napojený na alarm, při zakódování se automaticky uzavře
 • pravidelně kontrolujte přívodní hadičky k rezervoáru WC, ale i k bateriím a myčce
 • před sezónou a po ní zkontrolujte pravidelně stav topení, zda nikde nejsou známky poškození
 • nezapínejte pračku či myčku, když odcházíte z domu
 • v případě napouštění plné vany, si dávejte pozor, abyste na ni nezapomněli, pak dojde snadno k přetečení

Jsme tu pro Vás!
www.drystar.cz, volejte 24/7 na: 1202, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

princip odvlhčování vzduchu

Vysoušení vzduchu kondenzačním vysoušečem/ resp. odvlčovačem

Funkce kondenzačního vysoušeče/ resp. odvlhčovače je v zásadě jednoduchá. V přístroji instalovaný ventilátor nasává vlhký vzduch, který je určený k vysušení. Tento vzduch je veden na chladicí lamely, kde se ochlazuje pod rosný bod a namrazuje se na lamelách. Po určité době je chlazení lamel zastaveno a námraza na lamelách se přemění ve vodu, která zkapává do nádoby umístěné pod lamelami (objem nádoby kondenzátu je 9,5 litrů).

Daná nádoba se pravidelně vylévá, v opačném případě je přístroj pomocí citlivého sensoru zastaven, aby nedošlo k přetečení nádoby. Zastavením přístroje dochází k přerušení procesu vysoušení.

V případě potřeby zajištění plynulý průběh vysoušení, nebo není-li možné zajistit pravidelné vylévání nádobky kondenzátu, je možné použít nádobku s čerpadlem pro automatický odvod kondenzátu přes hadičku do vzdálenosti ca 10 m a převýšení max. 2 m do odpadu.

Pro zajištění efektivního použití přístrojů je ideální teplota v prostoru vysoušení v rozmezí 15-22 °C, při vysoušení musí být vysoušený prostor uzavřen.

 

Kondenzační vysoušeč Airsec 165, fa. Krüger

airsec165kondenzacni

 

Adsorpční vysoušení

kondenzacni 1Adsorpční odvlhčovače neustále přijímají vodu přímo z nasávaného vzduchu na základě hygroskopické adsorpce.

Odvlhčovaný vzduch je nasáván přes filtr a dále pak veden přes pomalu rotujícící sorpční kolo, kde dochází k vázání vodní molekuly na sorbent - hygroskopické látky.

 • Silikagel - není rozpustný vodou (ani parou), a proto se nemůže vyplavit ani odejít vzduchovým proudem. Případné nečistoty v rotoru lze proto bez problémů odstranit vodou, parou, nebo stlačeným vzduchem.
 • Absorpční těleso může znovu po regeneračním procesu přijímat vlhkost. Oba postupy adsorpce a regenerace probíhají současně, takže vzduch je nepřetržitě odvlhčován. Ke spotřebě sorbentu přitom nedochází. Regenerační vzduch je nasáván z venkovního prostředí, do kterého je rovněž odváděn.

Adsorpční odvlhčovače jsou schopny docílit velice nízkého rosného bodu suchého a chladného vzduchu. Jednou ze zcela zvláštních předností adsorpčního vysoušení je skutečnost, že i při nízkých teplotách je možno dosáhnout výborné výsledky s extrémně nízkými hodnotami vlhkosti.

 

Teplotní profil

Při procesu vysoušení dochází ke zvýšení teploty vysoušeného vzduchu.

Adsorpční proces přispívá k navýšení teploty vysoušeného vzduchu během průběhu vysoušení. Množství tepla, obsažené ve vodní páře, bude pomocí zařízení v adsorpčním odvlhčovači převedeno na čisté ""suché"" teplo. Tím je proveden proces vysušení. Vzhledem k tomu, že je teplý vysušený vzduch ve stálém kontaktu s otočným rotorem, dochází k vysušení dalšího příchozího vlhkého vzduchu.

Zvýšení teploty u vysoušeného vzduchu se pohybuje mezi 2,8 až 3,5 °C na každý gram absolutní vlhkosti.

 

Interní snížení teploty v adsorpčním odvlhčovači

Za účelem alespoň částečného snížení teploty zpracovávaného vzduchu během vysoušení, je většina našich vysoušečů vybavena třetí rotorovou oblastí, tzv. sektorem procházejícího vzduchu (RECUSORB).

Nasávaný vlhký vzduch proudí sektorem procházejícího vzduchu a je ohříván teplem, které je vytvářeno jednotlivými rotory, čímž dojde k jeho částečnému vysušení.

Tímto poklesem interní teploty dochází ke snížení spotřeby energie, rotor je lépe regenerován a vytvořený suchý vzduch je chladnější a sušší než u jiných systémů.

detekce úniku vody

PO ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY VZNIKU MOHOU BÝT ZAHÁJENY VYSOUŠECÍ PRÁCE (s ohledem na zamezení šíření dalších škod)
Díky našim zkušeným odborníkům a díky spolupráci s partnerskými společnostmi jsme schopni detekovat veškeré možné typy úniku vody. Odstranění příčiny vzniku vlhkosti by nemělo být podceňováno.

trubka s vodou

Detekčním plynem

Jedná se o novou efektivní metodu. Do potrubí, na kterém je třeba lokalizovat poruchu, se přivede tzv. "trasovací plyn", což je směs 5% vodíku a 95% dusíku. Tato metoda využívá jedinečné vlastnosti vodíku, jako nejlehčího prvku vůbec. Jeho schopnost rychle pronikat vzhůru přes všechny materiály (beton, asfalt, dlažba a pod), jeho nízkou viskozitu a mísitelnost se vzduchem. Díky těmto vlastnostem je možné pomocí citlivého vodíkového detektoru přesně lokalizovat místo, kde vodík proniká ve zvýšené koncentraci na povrch. Tato metoda je úspěšná i v situacích, kde doposud akustické vyhledávací metody selhávaly, např. na plastových přípojkách, v rozvodech s nízkým tlakem, nebo při lokalizaci úniků ve vnitřních rozvodech včetně podlahového topení, kanalizačním potrubí a podobně.

Výhody této metody:

 • detekcnim plynemMožnost lokalizace i minimálních úniků v podmínkách, kde akustické metody selhávají.
 • Možnost bodové lokalizace úniku šetří náklady na výkopové práce, resp. bourací práce ve vnitřních prostorách.
 • Ekologická a hygienická nezávadnost vodíkového trasovacího plynu.
 • Používaná koncentrace směsi 5% H2 a 95% N2 zabezpečuje absolutně bezpečný provoz bez rizika výbušnosti.

 partnerská společnost: www.vodastop.cz

 

Korelační metoda

Jednou z metod vyhledávání úniku vody z potrubí je používání akustické korelace. Principem akustické korelace je vyhledávání hluku, který působí porucha na potrubí mezi dvěma měrnými body a co možné nejpřesnější určení časové prodlevy mezi dvěma zvukovými signály. Tato časová prodleva vyjadřuje rozdíl vzdálenosti mezi každým z měrných míst a poruchou. Po zadání vzdálenosti mezi dvěma měrnými body a rychlosti šíření zvuku v potrubí počítač korelací vyhodnotí pravděpodobné místo zdroje šumu, tzn. místo úniku vody.

Konkrétní metody vyhledání úniku zvolí náš technik podle místních podmínek (materiál potrubí, tlak v systému, velikost úniku, uložení apod.).

partnerská společnost: www.vodastop.cz

 

Odposlechem

Mikrofon detekuje šumy, které vznikají při úniku vody z potrubí. Zvuk poruchy se šíří po potrubí a může být detekován poslechem na armaturách. Zvuk se šíří i z místa poruchy okolním podložím až na povrch, kde je možné jej detekovat půdním mikrofonem. Pro přesné určení místa poruchy snímač zobrazuje minimální úroveň šumů, to je ta nejtišší zaznamenaná úroveň šumu během měření, odrušená od všech náhodných okolních šumů. Snímač také zobrazuje předcházející výsledky měření, aby byl technik schopen přesvědčivě říci, že se buď přibližuje, nebo vzdaluje od místa poruchy.

partnerská společnost: www.vodastop.cz

 

Endoskopie


Používá se při průzkumu a kontrole konstrukce podlah a stěn, otvory 4 až 10 mm.

 endoskopie 1

Elektroimpulsy - elektronické zjištění místa poškození

Tato metoda detekce úniků je ideální pro detekci otvorů a trhlin, mimo jiné u plochých střech, terasách, jakož i stropů parkovacích domů. Pomocí takzvaného přístroje pro měření impulsů mohou být postižené poškozené místa rychle a precizně detekována. Předpokladem pro použití stanovení místa touto metodou je provlhlá skladba střešního pláště, jelikož skrz vlhkou až mokrou skladbu ploché střešní prochází elektrický impuls od prokapávajícího místa přesně až k místu průniku střešního pláště.

Pomocí dvou sond, které dle vzdálenosti od místa průniku vykazují nižší resp. vyšší odpor, lze velmi dobře detekovat místo poškození.

 

Proč metoda elektroimpulsů?

Pro lepší představu metody pomocí elektroimpulsů, Vám předkládáme několik výhod:

 • nedestruktivní detekce netěsností
 • ideální pro ploché střechy
 • lze použít v mokrém a deštivém počasí
 • přesné určení poškozeného místa

 

Metoda zaplavením

Tato metoda je použitelná pouze v některých případech detekce úniku vody. Princip spočívá ve využití indikačních přísad, které se přidávají do vody použité při testu. Prostup zbarvené vody netěsností nebo trhlinou se projeví v místě úniků. Vstup do netěsnosti je pak detekován vylučovací metodou následovně.

Plocha, kde se předpokládá trhlina nebo netěsnost, je rozdělena do dílčích ploch a u každé z nich se použije jiná indikační barva. Detekovaná plocha v prvním testu se pak dále může rozdělovat na další dílčí plochy, a tak je možno vylučovací metodou detekovat přesné místo netěsnosti nebo trhliny.

 

Odporové měření


Metoda elektrických impulsů

 • Jedná se o způsob, kterým se dá detekovat netěsnost plochých střech.
 • Měření je prováděno v možném průniku do konstrukce střechyodporove mereni

 

Kouřový plyn

kourovy plynKouřový plyn je pod tlakem vháněn do kontrolovaného systému. Netěsnosti systému jsou detekovány únikem plynu v místě netěsnosti.

Aplikace:

 • Ploché střechy
 • Terasy
 • Parkoviště
 • Garáže

Přednost použití:

 • u napojení na stěnyn a atiky
 • u svislých stavebních prvků
 • u fasád
 • napojení a přechody u střešních prostupů
 • u fóliových a asfaltových stavebních prvků

 

Zaplavením

zaplavenimTato metoda je použitelná pouze v některých případech detekce úniku vody. Princip spočívá ve využití indikačních přísad, které se přidávají do vody použité při testu. Prostup zbarvené vody netěsností nebo trhlinou se projeví v místě úniků. Vstup do netěsnosti je pak detekován vylučovací metodou následovně.

Plocha, kde se předpokládá trhlina nebo netěsnost, je rozdělena do dílčích ploch a u každé z nich se použije jiná indikační barva. Detekovaná plocha v prvním testu se pak dále může rozdělovat na další dílčí plochy, a tak je možno vylučovací metodou detekovat přesné místo netěsnosti nebo trhliny.

 

Blowed door

blower doorNeustále se zvyšující ceny energií zdůrazňují nutnost energeticky efektivních staveb. Legislativa klade stále větší požadavky na snížení energetické náročnosti budov. S tepelnými úsporami je spojeno zvýšení izolačních schopností obvodových plášťů budou. Měření vzduchotěsnosti "BlowerDoor" detekuje netěsnosti mezi interiérem a exteriérem budovy. Je tak možné následně zabránit vnikání vlhkého teplého vzduchu do konstrukce budovy.

měření vlhkosti

Pomocí měření vlhkosti ve stavebních materiálech, zvukově-tepelných izolacích a ve vzduchu je určena rozsah poškození následkem vodní škody.

Za tímto účelem používáme nejrůznější měřicí metody:

 

Odporové měření vlhkosti

Odporové měření je založeno na elektronickém měření vlhkosti. Tento typ měření umožňuje rychlé a jednoduché určení vlhkosti, navíc nedestruktivní cestou. Z těchto důvodů je tato metoda používána jak při počátečním určení rozsahu škody, tak při následných kontrolních měřeních v průběhu vysoušení.

Elektrický odpor materiálu je určen pomocí elektrod. Množství vlhkosti materiálu je poté zobrazeno v jednotkách digits na měřícím přístroji. Tyto údaje jsou pak součástí tzv.

měřícího protokolu, který Vám po ukončení vysoušecích prací vystavíme.

Měření se provádí přístrojem Gann Hydromete RTU 600, který měří v rozsahu 0 - 160 jednotek digits, kde za hodnoty standardní a vyhovující jsou považovány hodnoty v průměru do 30 jednotek digits (mřeneo špicemi) a v průměru do 80 jednotek digits (měřeno kuličkou).

techniky mereni

GANN RTU 600

 

Příklad měření:

odporove mereni 1odporove mereni 2

 

Chemické (CM) měření vlhkosti

Pro určení konkrétního procenta vody v daném materiálu, např. před pokládkou finální podlahy, používáme chemické (CM) měření, které je hned po laboratorním měření nejpřesnější.

Testovaný vzorek materiálu je ručně vysekán a ze spodní vrstvy a spolu s ocelovými kuličkami a kapslí Calciumcarbidu vložen do ocelové nádoby s integrovaným měřičem tlaku a důkladným protřesením dojde ke smíchání vložených látek. Po cca 10 min se tlak v nádobě ustálí a zobrazí se přesný obsah vody v %.

 

chemicke

CM měření, fa. Riedel- de Haën

 

Příklad měření:

chemicke mereni 1chemicke mereni 2

 

Termohydrograf

Měření pomocí termohygrografu je určené pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu po určené časové období, kde dochází k paralelnímu zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti vzduchu.

Intervaly zápisu jsou nastavitelné od jedné muuty po 30 minut, ideální pro odpovídající způsob měření je nastavení intervalu 10 minut.

Společně se zprávou Vám zašleme grafocký výstup záznamu hodnot.

 

termo mereni

termohydrograf, typ: Datenlogger, OPUS10 THC

 

Grafický výstup z měření (týden)

graf

 

Termokamera

Varioscan je synonymem pro termografii s nejvyšší kvalitou obrazu a měřicí přesností.

Oblasti uplatnění pro termokameru:

 • stavební termografie
 • zjištění rozvodů podlahového topení
 • prohlídka ovládacích skříní
 • detekce úniku
 • zjištění závady na elektro dílech
 • změření proudění teplého a studeného vzduchu
 • termodiagnóza stroje
 • kontrola energetických zařízení

Tepelné mosty mohou mít za následek tvorbu plísní a jsou škodlivé jak pro obývající osoby, tak pro stavební konstrukci. Netěsné spáry u panelového domu Chybně provedená izolace u napojení střechy.

Termografická analýza před sanací Příčina tvorby plísní Vám bude sdělena prostřednictvím měřícího protokolu, obrázků a znaleckého posudku.

termo

Příklad měření:

tepelné ztráty budovy a podlahové topení

dumtopeni

otázky a odpovědi

Jaké jsou příčny vlhkosti?

Pokud máte doma zvýšenou nebo dokonce vysokou vlhkost, znamená to problém a v neposlední řadě i ohrožení Vašeho zdraví, jelikož zvýšená vlhkost má za následek rizika ve formě tvorbě plísní, bakterií a škodlivých alergenů.

Základní projevem zvýšené vlhkosti je tvorba rosení na oknech, mapy, plísně v rozích stěn, zejména pod stropem a kolem ostění oken a také výskytem sanitru (soli z omítky) na zdech.

Jaké 2 hlavní důvody, krom náhlé havárie vody, stojí za vznikem zvýšené vlhkosti?

1/ většinou se jedná o vlhkost, která je vnesená naší činností (vaření, praní, - sušení prádla, dýchání apod.) a je způsobena nesprávným užíváním bytu, je třeba pravidelně a řádně větrat a vytápět místnosti a zejména v zimním období i za deště je třeba řádně vyvětrat.

Nedostatečným větrání a značnou mírou vnesené vlhkosti dochází k nadměrné kondenzaci vodních par, která se vysráží (podkročením rosného bodu) na nejchladnějších místech stavebních konstrukcí - rohy, ostění oken, kde je přerušen tepelný most.

Přiklad:

V zimě, kdy teplota je kolem 2-4°C obsahuje vzduch ca 3g/m3, co to znamená, pokud takto chladný a zejména suchý vzduch pustíte do místnosti, ten se vzhledem k nízkému podílu vody rychle ohřeje a tím okamžitě pojme značné množství vlhkosti ze zdiva apod. a dojde ke zvýšení teploty v místnosti, můžete “snížit výkon topného tělesa“

2/ Druhou nejčastější příčinou vzniku vlhkosti jsou poruchy na stavební konstrukci.

Nedostatečná, nebo již degradovaná izolace proti zemní vlhkosti způsobuje vzlínání zemní vlhkosti.

Zatékání vody do objektu střechou je dalším zdrojem a problémem. Zde je potřeba detekovat místo průniku do skladby střešního pláště, což vzhledem k několika vrstvám střešního pláště není vůbec jednoduché.

U tohoto problému je nutné přesné zjištění, kde přesně voda skrze střechu proniká, což může být obtížné.

 

S přetrvávající zvýšenou vlhkostí pomohou naše výkonné odvlhčovače, v přístroji instalovaný ventilátor nasává vlhký vzduch, který je určený k vysušení. Tento vzduch je veden na chladicí lamely, kde se ochlazuje pod rosný bod a namrazuje se na lamelách. Po určité době je chlazení lamel zastaveno a námraza na lamelách se přemění ve vodu, která zkapává do nádoby umístěné pod lamelami (objem nádoby kondenzátu je 9,5 litrů). Ohvlhčovač je vybaven hydrostatem, kterým lze nastavit a udržovat požadovanou hodnot vlhkosti.

 

Jak správně větrat?

VĚTRÁNÍ VENTILACÍ NESTAČÍ!

--

K větrání všemi typy mezer dochází prostřednictvím netěsností v budovách. V minulých letech byla netěsnostem v budovách věnována zvýšená pozornost a budovy byly (což je správné a smysluplné) budovány těsněji. Tím dochází ke snížení nákladů na energie, je však bezpodmínečně nutné aktivně větrat.

Mimoto: Aby bylo dosaženo dostatečné větrání pomocí skulin v budovách, musela být budova tak netěsná, že při větru docházelo ke znatelným tepelným ztrátám.

K větrání všemi typy mezer dochází prostřednictvím netěsností v budovách. V minulých letech byla netěsnostem v budovách věnována zvýšená pozornost a budovy byly (což je správné a smysluplné) budovány těsněji. Tím dochází ke snížení nákladů na energie, je však bezpodmínečně nutné aktivně větrat.

Mimoto: Aby bylo dosaženo dostatečné větrání pomocí skulin v budovách, musela být budova tak netěsná, že při větru docházelo ke znatelným tepelným ztrátám.

EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ NEBO VĚTRÁNÍ PRŮVANEM JE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB VĚTRÁNÍ!

--

Zabraňte ztrátám energií a prochladnutí stavebních materiálů. Cíleně a během krátkého času může být zajištěna výměna vzduchu a s ní, především, zbavení se přebytečné vodní páry. Větrejte obývané pokoje cca každou hodinu.

Vedlejší efekt: Odstraníte tím i škodlivé látky ve vzduchu a zlepšíte celkové pokojové klima.

Efektivní větrání: při zcela otevřených oknech 4 - 10 min vícekrát denně (čím nižší teplota venkovního vzduchu, tím kratší čas větrání je zapotřebí)

Kompletní vyvětrání: ""průvan"", otevřít všechny okna na 2 - 4 min vícekrát denně.

VĚTRÁNÍ VENTILACÍ NEDOPORUČUJEME!

--

Při tomto stylu větrání (""ventilačky"") zůstávají okna často dlouhou dobu ve stavu ventilace, čím dochází během chladnějších ročních období ke zbytečným tepelným ztrátám. Kvůli silnému prochladnutí okenních rámů dochází dokonce často k případům tvorby plísně.

CHCETE SI OVĚŘIT ZPŮSOB VĚTRÁNÍ? KUPTE SI HYGROMETR!

--

Kdo si není jistý, zda není vzdušná vlhkost příliš vysoká, může ji kontrolovat pomocí hygrometru. Tím může být ověřováno, že se relativní vlhkost vzduchu pohybuje mezi 40 a 60 %. Dostatečně vybavený hygrometr se pohybuje v řádech několik set korun. Pokud je vlhkost stále vysoká, Vám pomůže odvlhčovač od Drystar.

PS: I během deště je třeba zachovat systém větrání, jelikož vzduch v místnosti se zahřeje a tím může pojmout vlhkost z místnosti.

LOŽNICI RÁNO DOBŘE VYVĚTRAT!

--

Pokud je ihned po probuzení vyvětráno, bude vlhkost odvedena rychleji, neboť ještě není usazená ve zdích a nábytku. Pokud je větráno pouze večer, doporučujeme nesrovnatelně delší čas větrání.

Vzduch z vytápěných místností by se neměl dostat do místností méně vytápěných nebo nevytápěných vůbec. Vzduch z vytápěných místností obsahuje vodní páru, která zvýší relativní vlhkost vzduchu v nevytápěných místnostech. Velmi rychle pak dosáhne rosného bodu a usadí se na chladném povrchu vnějších zdí. Nenechávejte místnosti silně prochladnout!

Dveře místností s velkou vlhkostí vzduchu by měly zůstat zavřené, aby nedošlo k přesunu vlhkosti do celého bytu. Velké zdroje vlhkosti (jako při sprchování, vaření, atd.) ihned odvětrat a tento proces po 30 min opakovat.

Nezapomeňte na dodatečnou vlhkost způsobenou přemírou pokojových květin, bytových fontánek, odpařovacích zařízení na topných tělesech, atd. Vyprané prádlo je lepší sušit venku.

Pokud musíte vyprané prádlo bezpodmínečně sušit uvnitř bytu, měli byste si za tímto účelem vyhradit speciální místnost, ve které bude okno po celou dobu částečně otevřeno na ventilaci.

VĚTRÁNÍ VAŠICH SKLEPNÍCH MÍSTNOSTÍ

--

Často bývají sklepní okna po celý rok pouze částečně otevřená, což může vést k následujícím problémům. Zejména v jarním období, kdy je teplota vzduchu, a tím tedy i relativní vlhkost vzduchu, vysoká, usazuje se vlhkost vnějšího vzduchu na povrchu (který je ještě prochlazený ze zimního období) sklepních zdí ve formě vody.

Také v létě jsou vnější stěny sklepů, díky je obklopující půdě, stále o něco chladnější. Větrejte sklepní prostory se sklonem k tvorbě plísní na jaře a v létě méně a pokud možno pouze v noci. V zimních obdobích je ideální větrat sklepní prostory pokud možno jako obývané místnosti.

Pouze při automatické ventilaci ztrácí zmiňované teploty, vítr a ostatní venkovní podmínky na významu.

Zařízení na odvod vzduchu: zde prochází vzduch prostřednictvím ventilátorů skrz odvětrávací zařízení - buď centrální nebo individuální - do venkovního prostoru.

Samozřejmostí v tomto případě je, že probíhá údržba daných zařízení. Okna se speciálními výřezy jsou tou nejjednodušší variantou.

Větrání prostřednictvím automatických ventilací, ve kterých je zajištěn odvod i přísun vzduchu, je ve srovnání s předchozími metodami řízen nejpřesnějším mechanismem.

Tato varianta nabízí značnou úsporu energie, neboť teplo, odvedené v daném zařízení, je pouštěno do čerstvého vzduchu, vedeného do místnosti.

 

Jak vysušit podlahy?

Vysoušení betonové podlahy, mazaniny

Vysoušení betonové podlahy lze nejdříve po technologickém vyzrátí betonu, což zpravidla bývá do 28 dní po vylití. Exaktní dobu ukončení vysoušecího procesu nelze nikdy přesně stanovit, jelikož se může lišit na základě následujících faktorů jako je tloušťka potěru, poměr složení směsi, kvalita/charakter povrchu potěru, podmínky zrání potěru před zahájením, podíl vlhkosti při vylití, podíl vlhkosti betonového stropu/betonové desky, vlhkosti v místnosti, teploty v místnosti, podíl vlhkosti při zahájení vysoušení atd.

Pro vysoušení se používají kondenzační odvlhčovače, ve spojení s podlahovými ventilátory, které slouží pro rychlé odvedení vlhkého vzduchu k odvlhčovači. Použitím podlahových ventilátorů se výrazně zkracuje doba vysoušení.

Vysoušení podlah s tepelnou izolací

Jestliže dojde k vodovodní havárii a voda nateče pod izolaci podlahy (polystyren, vata, atd.) je nutné vždy použít technologii pro vysoušení podlahových izolací. Touto technologií zachráníme kompletní demontáže potěru, polystyrenu, hadicového topného systému. Principem vysoušení je navrtávání podlahy (beton, anhydrit) otvory v průměru 5 cm a vzdáleností cca 2 až 2,5 m od sebe v celé ploše vysoušeného prostoru. Jestliže je na podlaze dlažba, která má dostatečnou šířku spáry, jsme schopni dlažbu nedestruktivně demontovat před navrtáváním podlahy (úspěšnost vyjmutí je 50:50). Polystyren, či vata se vydlabává ručně, aby se nepoškodila izolace betonové desky. Vháněný vzduch do podlahy se pod tlakem rozšiřuje v celé ploše vysoušeného prostoru. Nasáty vlhký vzduch v podlaze se pomocí dilatací u stěn a odfukovacích otvorů dostane zpět do volného prostoru, kde se pomocí kondenzačního odvlhčovače popř. vlhký vzduch kondenzuje popř. se vyvětrá okny mimo vysoušený prostor. Tímto způsobem bude docházet k postupnému vysušování v podlaze. V případě, že se vyskytuje v podlaze voda, tak se voda nejprve odsaje pomocí vodního vysavače (menší množství vody), popř. pomocí tzv. SETU turbín a vodních oddělovačů. Tím se urychlí proces vysoušení. Doba vysoušení podlahových izolací trvá cca 14 až 21 dní.

 

Tipy na prevenci proti plísním

VLHKOST VZDUCHU

--

Relativní vlhkost vzduchu v bytě by neměla překročit 60 %. Jednoduchý hydrometr spolehlivě ukáže aktuální hodnotu.

INTENZIVNÍ VĚTRÁNÍ

--

Pravidelně intenzivně větrat. To znamená, na pár minut úplně otevřít okna (3 - 15 min, podle toho, jak je silný průvan a jak velký je rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou). Tím dojde k výměně vlhkého vnitřního vzduchu za čerstvý venkovní, čímž klesne relativní vlhkost vzduchu.

VÝMĚNA VZDUCHU

--

Při Vaší nepřítomnosti během dne stačí vyvětrat intenzivním větráním ráno a večer obývací pokoj a ložnici. Pouhé otevření okna na ventilaci je relativně neúčinné a dochází ke značným energetickým ztrátám."

TOPENÍ

--

I přes vysoké náklady na energie by měly být pokoje vytápěny na cca 20°C. Relativní vlhkost vzduchu je při stejném objemu vlhkosti, ale vyšší teplotě, nižší.

VNITŘNÍ DVEŘE

--

Vnitřní dveře by měly zůstat mezi různě vytápěnými místnostmi zavřené. Jinak dojde k přesunu vlhkého vzduchu z vytápěných místností do místností chladnějších, čímž se zvýší relativní vlhkosti vzduchu. Rozdíly teplot mezi otevřenými pokoji by neměly přesahovat 4°C.

KOUPELNA

--

Koupelna by měla být po sprchování nebo koupání ihned vyvětrána. Během sprchování nebo koupání musí být dveře zavřené, aby nedošlo k rozšíření vodní páry do zbytku bytu.

VAŘENÍ

--

Pozor během vaření: také kuchyňské dveře by měly zůstat během vaření zavřené a pára z vaření by měla být co nejdříve vyvětrána (nejlépe průvanem).

PRÁDLO

--

Pokoje, které jsou používané k sušení vypraného prádla, musí být často větrány a jejich dveře by měly zůstat zavřené.

ŽEHLENÍ

--

Rovněž při žehlení by mělo být pravidelně větráno.

POZOR NA ZVLHČOVAČE VZDUCHU

--

Doporučujeme vyhnout se zvlhčovačům vzduchu. Jednak zvyšují relativní vlhkost vzduchu, mimoto některé zvlhčovače vzduchu tvoří na topných tělesech úrodnou půdu pro bakterie a houby.

KLIMATIZACE

--

Klimatizace musí být pravidelně udržovány, jinak jsou zdrojem zhoršení kvality vzduchu.

 

Jaký je postup při vysoušení?

- Do 30 minut od Vašeho kontaktu na naši zákaznickou linku 1202 Vás bude telefonicky kontaktovat technik a domluví si s Vámi termín prohlídky, většinou nejdéle do 24 hodin. Prohlídka a vypracování návrhu apod. je zdarma.

- Technik provede kompletní prohlídku objektu zasaženého vodovodní škodou/ resp. vlhkostí a sdělí Vám podrobný postup a návrh dalších opatření, vše se pečlivě dokumentuje.

- Následuje zpracování zprávy z prohlídky, kde jsou dokumentovány hodnoty vlhkosti a zpracování nabídky na vysoušení, včetně nabídky na případné přípravné práce spojené se zahájením vysoušení (např.: oškrábání malby, demontáž kuchyňské linky, přesun nábytku apod.). Cenová nabídka je zaslána na pojišťovnu.

- Po vzájemném odsouhlasení návrhu vysoušení a odsouhlasení pojišťovnou, si s Vámi domluvíme termín pro instalaci a naši odborně vyškolení pracovníci instalují přístroje a tím je vysoušení zahájeno

- V průběhu vysoušení je zpracována kalkulace na kompletace pro uvedení do původního stavu, kterou zajišťují naši kvalifikovaní pracovníci, na ukázku realizace průběh prací se můžete podívat v části sanace, dále jsou prováděna kontrolní měření a na závěr zpracována závěrečná zpráva, společně s výpočtem elektrické energie, což je předáno na pojišťovnu, náklady na spotřebu elektrické energie jsou hrazeny pojišťovnou.

- Po ukončení vysoušení bezodkladně zahajujeme kompletace pro uvedení do původního stavu (např., opravy omítek, pokládka podlah, štukování, výmalba, elektrorevize apod.), vše co nejšetrněji, a to s ohledem na to, že objekt je užíván.

- Po kompletním úklidu a sepsání předávacího protokolu předáváme znovu zpět do užívání, vše pro Vás zajišťujeme od A-Z, Váš tým DRYSTAR.

 

Jak dlouho trvá vysoušení?

Průměrná doba vysoušení z již více jak dvacetileté praxe se v průměru pohybuje od 14 do 21 dní, vše záleží na stupni zasažení, jak dlouho docházelo k úniku vody, dále na skladbě podlah stropů apod. Pro bližší informace volejte prosím na naší zákaznickou linku 1202 a následně se Vám ozve technik.

 

Jak je to se spotřebou elektrické energie?

Vzhledem k tomu, že většina našich odvlhčovačů má počítadlo motohodin, znamená to, že může být zaznamenávána doba použití zařízení a vypočtena průměrná spotřeba elektrické energie v kW. Po ukončení vysoušecích prací od nás obdržíte celkový přehled spotřeby elektrické energie za daná zařízení. Tento dokument můžete předložit Vaší energetické společnosti jako potvrzení pro mimořádné zvýšení spotřeby v důsledku havárie vody. Tím se zohlední výpočet spotřeby pro následující rok.

Tuto informaci o spotřebě energie můžete rovněž předložit ve vaší pojišťovně nebo na správě majetku u vedení BD, SVJ ap.

 

Jak často se musí voda z odvlhčovače vyprazdňovat?

Jak často je třeba vyprazdňovat sběrný zásobník na vodu u kondenzačního odvlhčovače, závisí na okolních podmínkách, na teplotě, vzdušné vlhkosti, na výkonu instalovaného odvlhčovacího zařízení a velikosti zásobníku na vodu.

Ve velmi vlhkých prostorách, s přibližně 90% relativní vlhkostí vzduchu, je třeba sběrný zásobník na vodu vyprazdňovat asi 2 až 3 krát denně. Naše zařízení jsou v základním vybavení instalována s pojistkou proti přetečení.

Hladina vody v integrovaném sběrném zásobníku kondenzačního odvlhčovače je hlídána pomocí plováku. Pokud tento plovák dosáhne určité výšky hladiny vody ve sběrném zásobníku, sepne kontaktní spínač a odvlhčovač se automaticky vypne. Tudíž nevznikne žádný problém, pokud nevyprázdníte sběrný zásobník na vodu (s ohledem na to, že však během této doby přístroj nevysouší!).

V případě potřeby zajištění plynulý průběh vysoušení, nebo není-li možné zajistit pravidelné vylévání nádobky kondenzátu, je možné použít nádobku s čerpadlem pro automatický odvod kondenzátu přes hadičku do vzdálenosti ca 10 m a převýšení max. 2 m do odpadu.

 

Jaký je rozdíl mezi vysoušečem a odvlhčovačem?

V principu žádný, jedná se o ten samí přístroj, pro který se užívají oba výrazy.

nezávazná poptávka

časté dotazy

1/ Jak dlouho trvá vysoušení?

Průměrná doba vysoušení z již více jak dvacetileté praxe se v průměru pohybuje od 14 do 21 dní, vše záleží na stupni zasažení, jak dlouho docházelo k úniku vody, dále na skladbě podlah stropů apod. Pro bližší informace volejte prosím na naší zákaznickou linku 1202 a následně se Vám ozve technik.

2/ JAK VYSUŠIT ZDIVO?

Se zvýšenou vlhkostí Vám pomohou odvlhčovače/vysoušeče v kombinaci s ventilátory. Kondenzační vysoušeč nasává vlhký vzduch, který je následně kondenzován ve vodu a skapává do nádobky, ventilátory urychlí proces vysoušení o 30-40%. Vysoušeče mají hydrostat, kterým se dá nastavit požadovaná vlhkost, která je nadále udržována, vhodné i např. do sklepních prostor, kde není možné zajistit ventilaci nebo dochází trvale ke vzlínání zemní vlhkosti, tím se zamezí kondenzaci vodních par a vzniku plísní. Veškeré zařízení na půjčení naleznete v sekci půjčovna….

3/ Jaký je rozdíl mezi vysoušečem a odvlhčovačem?

V principu žádný, jedná se o ten samí přístroj, pro který se užívají oba výrazy.

Kontakt