asistenční linka 1202

Drystar (SK)    Drystar (AT)

Časté dotazy


Jaké jsou příčny vlhkosti?

Pokud máte doma zvýšenou nebo dokonce vysokou vlhkost, znamená to problém a v neposlední řadě i ohrožení Vašeho zdraví, jelikož zvýšená vlhkost má za následek rizika ve formě tvorbě plísní, bakterií a škodlivých alergenů.

Základní projevem zvýšené vlhkosti je tvorba rosení na oknech, mapy, plísně v rozích stěn, zejména pod stropem a kolem ostění oken a také výskytem sanitru (soli z omítky) na zdech.

Jaké 2 hlavní důvody, krom náhlé havárie vody, stojí za vznikem zvýšené vlhkosti?

1/ většinou se jedná o vlhkost, která je vnesená naší činností (vaření, praní, - sušení prádla, dýchání apod.) a je způsobena nesprávným užíváním bytu, je třeba pravidelně a řádně větrat a vytápět místnosti a zejména v zimním období i za deště je třeba řádně vyvětrat.

Nedostatečným větrání a značnou mírou vnesené vlhkosti dochází k nadměrné kondenzaci vodních par, která se vysráží (podkročením rosného bodu) na nejchladnějších místech stavebních konstrukcí - rohy, ostění oken, kde je přerušen tepelný most.

Přiklad:

V zimě, kdy teplota je kolem 2-4°C obsahuje vzduch ca 3g/m3, co to znamená, pokud takto chladný a zejména suchý vzduch pustíte do místnosti, ten se vzhledem k nízkému podílu vody rychle ohřeje a tím okamžitě pojme značné množství vlhkosti ze zdiva apod. a dojde ke zvýšení teploty v místnosti, můžete “snížit výkon topného tělesa“

2/ Druhou nejčastější příčinou vzniku vlhkosti jsou poruchy na stavební konstrukci.

Nedostatečná, nebo již degradovaná izolace proti zemní vlhkosti způsobuje vzlínání zemní vlhkosti.

Zatékání vody do objektu střechou je dalším zdrojem a problémem. Zde je potřeba detekovat místo průniku do skladby střešního pláště, což vzhledem k několika vrstvám střešního pláště není vůbec jednoduché.

U tohoto problému je nutné přesné zjištění, kde přesně voda skrze střechu proniká, což může být obtížné.

 

S přetrvávající zvýšenou vlhkostí pomohou naše výkonné odvlhčovače, v přístroji instalovaný ventilátor nasává vlhký vzduch, který je určený k vysušení. Tento vzduch je veden na chladicí lamely, kde se ochlazuje pod rosný bod a namrazuje se na lamelách. Po určité době je chlazení lamel zastaveno a námraza na lamelách se přemění ve vodu, která zkapává do nádoby umístěné pod lamelami (objem nádoby kondenzátu je 9,5 litrů). Ohvlhčovač je vybaven hydrostatem, kterým lze nastavit a udržovat požadovanou hodnot vlhkosti.

Jak správně větrat?

VĚTRÁNÍ VENTILACÍ NESTAČÍ!

--

K větrání všemi typy mezer dochází prostřednictvím netěsností v budovách. V minulých letech byla netěsnostem v budovách věnována zvýšená pozornost a budovy byly (což je správné a smysluplné) budovány těsněji. Tím dochází ke snížení nákladů na energie, je však bezpodmínečně nutné aktivně větrat.

Mimoto: Aby bylo dosaženo dostatečné větrání pomocí skulin v budovách, musela být budova tak netěsná, že při větru docházelo ke znatelným tepelným ztrátám.

K větrání všemi typy mezer dochází prostřednictvím netěsností v budovách. V minulých letech byla netěsnostem v budovách věnována zvýšená pozornost a budovy byly (což je správné a smysluplné) budovány těsněji. Tím dochází ke snížení nákladů na energie, je však bezpodmínečně nutné aktivně větrat.

Mimoto: Aby bylo dosaženo dostatečné větrání pomocí skulin v budovách, musela být budova tak netěsná, že při větru docházelo ke znatelným tepelným ztrátám.

EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ NEBO VĚTRÁNÍ PRŮVANEM JE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB VĚTRÁNÍ!

--

Zabraňte ztrátám energií a prochladnutí stavebních materiálů. Cíleně a během krátkého času může být zajištěna výměna vzduchu a s ní, především, zbavení se přebytečné vodní páry. Větrejte obývané pokoje cca každou hodinu.

Vedlejší efekt: Odstraníte tím i škodlivé látky ve vzduchu a zlepšíte celkové pokojové klima.

Efektivní větrání: při zcela otevřených oknech 4 - 10 min vícekrát denně (čím nižší teplota venkovního vzduchu, tím kratší čas větrání je zapotřebí)

Kompletní vyvětrání: ""průvan"", otevřít všechny okna na 2 - 4 min vícekrát denně.

VĚTRÁNÍ VENTILACÍ NEDOPORUČUJEME!

--

Při tomto stylu větrání (""ventilačky"") zůstávají okna často dlouhou dobu ve stavu ventilace, čím dochází během chladnějších ročních období ke zbytečným tepelným ztrátám. Kvůli silnému prochladnutí okenních rámů dochází dokonce často k případům tvorby plísně.

CHCETE SI OVĚŘIT ZPŮSOB VĚTRÁNÍ? KUPTE SI HYGROMETR!

--

Kdo si není jistý, zda není vzdušná vlhkost příliš vysoká, může ji kontrolovat pomocí hygrometru. Tím může být ověřováno, že se relativní vlhkost vzduchu pohybuje mezi 40 a 60 %. Dostatečně vybavený hygrometr se pohybuje v řádech několik set korun. Pokud je vlhkost stále vysoká, Vám pomůže odvlhčovač od Drystar.

PS: I během deště je třeba zachovat systém větrání, jelikož vzduch v místnosti se zahřeje a tím může pojmout vlhkost z místnosti.

LOŽNICI RÁNO DOBŘE VYVĚTRAT!

--

Pokud je ihned po probuzení vyvětráno, bude vlhkost odvedena rychleji, neboť ještě není usazená ve zdích a nábytku. Pokud je větráno pouze večer, doporučujeme nesrovnatelně delší čas větrání.

Vzduch z vytápěných místností by se neměl dostat do místností méně vytápěných nebo nevytápěných vůbec. Vzduch z vytápěných místností obsahuje vodní páru, která zvýší relativní vlhkost vzduchu v nevytápěných místnostech. Velmi rychle pak dosáhne rosného bodu a usadí se na chladném povrchu vnějších zdí. Nenechávejte místnosti silně prochladnout!

Dveře místností s velkou vlhkostí vzduchu by měly zůstat zavřené, aby nedošlo k přesunu vlhkosti do celého bytu. Velké zdroje vlhkosti (jako při sprchování, vaření, atd.) ihned odvětrat a tento proces po 30 min opakovat.

Nezapomeňte na dodatečnou vlhkost způsobenou přemírou pokojových květin, bytových fontánek, odpařovacích zařízení na topných tělesech, atd. Vyprané prádlo je lepší sušit venku.

Pokud musíte vyprané prádlo bezpodmínečně sušit uvnitř bytu, měli byste si za tímto účelem vyhradit speciální místnost, ve které bude okno po celou dobu částečně otevřeno na ventilaci.

VĚTRÁNÍ VAŠICH SKLEPNÍCH MÍSTNOSTÍ

--

Často bývají sklepní okna po celý rok pouze částečně otevřená, což může vést k následujícím problémům. Zejména v jarním období, kdy je teplota vzduchu, a tím tedy i relativní vlhkost vzduchu, vysoká, usazuje se vlhkost vnějšího vzduchu na povrchu (který je ještě prochlazený ze zimního období) sklepních zdí ve formě vody.

Také v létě jsou vnější stěny sklepů, díky je obklopující půdě, stále o něco chladnější. Větrejte sklepní prostory se sklonem k tvorbě plísní na jaře a v létě méně a pokud možno pouze v noci. V zimních obdobích je ideální větrat sklepní prostory pokud možno jako obývané místnosti.

Pouze při automatické ventilaci ztrácí zmiňované teploty, vítr a ostatní venkovní podmínky na významu.

Zařízení na odvod vzduchu: zde prochází vzduch prostřednictvím ventilátorů skrz odvětrávací zařízení - buď centrální nebo individuální - do venkovního prostoru.

Samozřejmostí v tomto případě je, že probíhá údržba daných zařízení. Okna se speciálními výřezy jsou tou nejjednodušší variantou.

Větrání prostřednictvím automatických ventilací, ve kterých je zajištěn odvod i přísun vzduchu, je ve srovnání s předchozími metodami řízen nejpřesnějším mechanismem.

Tato varianta nabízí značnou úsporu energie, neboť teplo, odvedené v daném zařízení, je pouštěno do čerstvého vzduchu, vedeného do místnosti.

Jak vysušit podlahy?

Vysoušení betonové podlahy, mazaniny

Vysoušení betonové podlahy lze nejdříve po technologickém vyzrátí betonu, což zpravidla bývá do 28 dní po vylití. Exaktní dobu ukončení vysoušecího procesu nelze nikdy přesně stanovit, jelikož se může lišit na základě následujících faktorů jako je tloušťka potěru, poměr složení směsi, kvalita/charakter povrchu potěru, podmínky zrání potěru před zahájením, podíl vlhkosti při vylití, podíl vlhkosti betonového stropu/betonové desky, vlhkosti v místnosti, teploty v místnosti, podíl vlhkosti při zahájení vysoušení atd.

Pro vysoušení se používají kondenzační odvlhčovače, ve spojení s podlahovými ventilátory, které slouží pro rychlé odvedení vlhkého vzduchu k odvlhčovači. Použitím podlahových ventilátorů se výrazně zkracuje doba vysoušení.

Vysoušení podlah s tepelnou izolací

Jestliže dojde k vodovodní havárii a voda nateče pod izolaci podlahy (polystyren, vata, atd.) je nutné vždy použít technologii pro vysoušení podlahových izolací. Touto technologií zachráníme kompletní demontáže potěru, polystyrenu, hadicového topného systému. Principem vysoušení je navrtávání podlahy (beton, anhydrit) otvory v průměru 5 cm a vzdáleností cca 2 až 2,5 m od sebe v celé ploše vysoušeného prostoru. Jestliže je na podlaze dlažba, která má dostatečnou šířku spáry, jsme schopni dlažbu nedestruktivně demontovat před navrtáváním podlahy (úspěšnost vyjmutí je 50:50). Polystyren, či vata se vydlabává ručně, aby se nepoškodila izolace betonové desky. Vháněný vzduch do podlahy se pod tlakem rozšiřuje v celé ploše vysoušeného prostoru. Nasáty vlhký vzduch v podlaze se pomocí dilatací u stěn a odfukovacích otvorů dostane zpět do volného prostoru, kde se pomocí kondenzačního odvlhčovače popř. vlhký vzduch kondenzuje popř. se vyvětrá okny mimo vysoušený prostor. Tímto způsobem bude docházet k postupnému vysušování v podlaze. V případě, že se vyskytuje v podlaze voda, tak se voda nejprve odsaje pomocí vodního vysavače (menší množství vody), popř. pomocí tzv. SETU turbín a vodních oddělovačů. Tím se urychlí proces vysoušení. Doba vysoušení podlahových izolací trvá cca 14 až 21 dní.

Tipy na prevenci proti plísním

VLHKOST VZDUCHU

--

Relativní vlhkost vzduchu v bytě by neměla překročit 60 %. Jednoduchý hydrometr spolehlivě ukáže aktuální hodnotu.

INTENZIVNÍ VĚTRÁNÍ

--

Pravidelně intenzivně větrat. To znamená, na pár minut úplně otevřít okna (3 - 15 min, podle toho, jak je silný průvan a jak velký je rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou). Tím dojde k výměně vlhkého vnitřního vzduchu za čerstvý venkovní, čímž klesne relativní vlhkost vzduchu.

VÝMĚNA VZDUCHU

--

Při Vaší nepřítomnosti během dne stačí vyvětrat intenzivním větráním ráno a večer obývací pokoj a ložnici. Pouhé otevření okna na ventilaci je relativně neúčinné a dochází ke značným energetickým ztrátám."

TOPENÍ

--

I přes vysoké náklady na energie by měly být pokoje vytápěny na cca 20°C. Relativní vlhkost vzduchu je při stejném objemu vlhkosti, ale vyšší teplotě, nižší.

VNITŘNÍ DVEŘE

--

Vnitřní dveře by měly zůstat mezi různě vytápěnými místnostmi zavřené. Jinak dojde k přesunu vlhkého vzduchu z vytápěných místností do místností chladnějších, čímž se zvýší relativní vlhkosti vzduchu. Rozdíly teplot mezi otevřenými pokoji by neměly přesahovat 4°C.

KOUPELNA

--

Koupelna by měla být po sprchování nebo koupání ihned vyvětrána. Během sprchování nebo koupání musí být dveře zavřené, aby nedošlo k rozšíření vodní páry do zbytku bytu.

VAŘENÍ

--

Pozor během vaření: také kuchyňské dveře by měly zůstat během vaření zavřené a pára z vaření by měla být co nejdříve vyvětrána (nejlépe průvanem).

PRÁDLO

--

Pokoje, které jsou používané k sušení vypraného prádla, musí být často větrány a jejich dveře by měly zůstat zavřené.

ŽEHLENÍ

--

Rovněž při žehlení by mělo být pravidelně větráno.

POZOR NA ZVLHČOVAČE VZDUCHU

--

Doporučujeme vyhnout se zvlhčovačům vzduchu. Jednak zvyšují relativní vlhkost vzduchu, mimoto některé zvlhčovače vzduchu tvoří na topných tělesech úrodnou půdu pro bakterie a houby.

KLIMATIZACE

--

Klimatizace musí být pravidelně udržovány, jinak jsou zdrojem zhoršení kvality vzduchu.

Jaký je postup při vysoušení?

- Do 30 minut od Vašeho kontaktu na naši zákaznickou linku 1202 Vás bude telefonicky kontaktovat technik a domluví si s Vámi termín prohlídky, většinou nejdéle do 24 hodin. Prohlídka a vypracování návrhu apod. je zdarma.

- Technik provede kompletní prohlídku objektu zasaženého vodovodní škodou/ resp. vlhkostí a sdělí Vám podrobný postup a návrh dalších opatření, vše se pečlivě dokumentuje.

- Následuje zpracování zprávy z prohlídky, kde jsou dokumentovány hodnoty vlhkosti a zpracování nabídky na vysoušení, včetně nabídky na případné přípravné práce spojené se zahájením vysoušení (např.: oškrábání malby, demontáž kuchyňské linky, přesun nábytku apod.). Cenová nabídka je zaslána na pojišťovnu.

- Po vzájemném odsouhlasení návrhu vysoušení a odsouhlasení pojišťovnou, si s Vámi domluvíme termín pro instalaci a naši odborně vyškolení pracovníci instalují přístroje a tím je vysoušení zahájeno

- V průběhu vysoušení je zpracována kalkulace na kompletace pro uvedení do původního stavu, kterou zajišťují naši kvalifikovaní pracovníci, na ukázku realizace průběh prací se můžete podívat v části sanace, dále jsou prováděna kontrolní měření a na závěr zpracována závěrečná zpráva, společně s výpočtem elektrické energie, což je předáno na pojišťovnu, náklady na spotřebu elektrické energie jsou hrazeny pojišťovnou.

- Po ukončení vysoušení bezodkladně zahajujeme kompletace pro uvedení do původního stavu (např., opravy omítek, pokládka podlah, štukování, výmalba, elektrorevize apod.), vše co nejšetrněji, a to s ohledem na to, že objekt je užíván.

- Po kompletním úklidu a sepsání předávacího protokolu předáváme znovu zpět do užívání, vše pro Vás zajišťujeme od A-Z, Váš tým DRYSTAR.

Jak dlouho trvá vysoušení?
Průměrná doba vysoušení z již více jak dvacetileté praxe se v průměru pohybuje od 14 do 21 dní, vše záleží na stupni zasažení, jak dlouho docházelo k úniku vody, dále na skladbě podlah stropů apod. Pro bližší informace volejte prosím na naší zákaznickou linku 1202 a následně se Vám ozve technik.
Jak je to se spotřebou elektrické energie?

Vzhledem k tomu, že většina našich odvlhčovačů má počítadlo motohodin, znamená to, že může být zaznamenávána doba použití zařízení a vypočtena průměrná spotřeba elektrické energie v kW. Po ukončení vysoušecích prací od nás obdržíte celkový přehled spotřeby elektrické energie za daná zařízení. Tento dokument můžete předložit Vaší energetické společnosti jako potvrzení pro mimořádné zvýšení spotřeby v důsledku havárie vody. Tím se zohlední výpočet spotřeby pro následující rok.

Tuto informaci o spotřebě energie můžete rovněž předložit ve vaší pojišťovně nebo na správě majetku u vedení BD, SVJ ap.

Jak často se musí voda z odvlhčovače vyprazdňovat?

Jak často je třeba vyprazdňovat sběrný zásobník na vodu u kondenzačního odvlhčovače, závisí na okolních podmínkách, na teplotě, vzdušné vlhkosti, na výkonu instalovaného odvlhčovacího zařízení a velikosti zásobníku na vodu.

Ve velmi vlhkých prostorách, s přibližně 90% relativní vlhkostí vzduchu, je třeba sběrný zásobník na vodu vyprazdňovat asi 2 až 3 krát denně. Naše zařízení jsou v základním vybavení instalována s pojistkou proti přetečení.

Hladina vody v integrovaném sběrném zásobníku kondenzačního odvlhčovače je hlídána pomocí plováku. Pokud tento plovák dosáhne určité výšky hladiny vody ve sběrném zásobníku, sepne kontaktní spínač a odvlhčovač se automaticky vypne. Tudíž nevznikne žádný problém, pokud nevyprázdníte sběrný zásobník na vodu (s ohledem na to, že však během této doby přístroj nevysouší!).

V případě potřeby zajištění plynulý průběh vysoušení, nebo není-li možné zajistit pravidelné vylévání nádobky kondenzátu, je možné použít nádobku s čerpadlem pro automatický odvod kondenzátu přes hadičku do vzdálenosti ca 10 m a převýšení max. 2 m do odpadu.

Jaký je rozdíl mezi vysoušečem a odvlhčovačem?

V principu žádný, jedná se o ten samý přístroj, pro který se užívají oba výrazy.

S čím vám můžeme pomoci


Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem, rádi vám poradíme

Společnost Drystar s.r.o. zaručuje spolehlivost a profesionalitu v oblasti vysoušení a sanačních prací.

Kontakt

  • K Pérovně 1513/10, 102 00 Praha
  • Asistenční linka: 1202

  • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.