Měření vlhkosti

ikona Měření vlhkosti - Drystar.cz

Metody měření

Pomocí měření vlhkosti ve stavebních materiálech, zvukově-tepelných izolacích a ve vzduchu je určena rozsah poškození následkem vodní škody.

Za tímto účelem používáme nejrůznější měřicí metody:

Odporové měření vlhkosti

Odporové měření je založeno na elektronickém měření vlhkosti. Tento typ měření umožňuje rychlé a jednoduché určení vlhkosti, navíc nedestruktivní cestou. Z těchto důvodů je tato metoda používána jak při počátečním určení rozsahu škody, tak při následných kontrolních měřeních v průběhu vysoušení.

Elektrický odpor materiálu je určen pomocí elektrod. Množství vlhkosti materiálu je poté zobrazeno v jednotkách digits na měřícím přístroji. Tyto údaje jsou pak součástí tzv.

měřícího protokolu, který Vám po ukončení vysoušecích prací vystavíme.

Měření se provádí přístrojem Gann Hydromete RTU 600, který měří v rozsahu 0 - 160 jednotek digits, kde za hodnoty standardní a vyhovující jsou považovány hodnoty v průměru do 30 jednotek digits (mřeneo špicemi) a v průměru do 80 jednotek digits (měřeno kuličkou).

techniky mereni

GANN RTU 600

 

Příklad měření:

odporove mereni 1odporove mereni 2

CHEMICKÉ (CM) MĚŘENÍ VLHKOSTI

Pro určení konkrétního procenta vody v daném materiálu, např. před pokládkou finální podlahy, používáme chemické (CM) měření, které je hned po laboratorním měření nejpřesnější.

Testovaný vzorek materiálu je ručně vysekán a ze spodní vrstvy a spolu s ocelovými kuličkami a kapslí Calciumcarbidu vložen do ocelové nádoby s integrovaným měřičem tlaku a důkladným protřesením dojde ke smíchání vložených látek. Po cca 10 min se tlak v nádobě ustálí a zobrazí se přesný obsah vody v %.

 

chemicke

CM měření, fa. Riedel- de Haën

 

Příklad měření:

chemicke mereni 1chemicke mereni 2

TERMOHYDROGRAF

Měření pomocí termohygrografu je určené pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu po určené časové období, kde dochází k paralelnímu zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti vzduchu.

Intervaly zápisu jsou nastavitelné od jedné muuty po 30 minut, ideální pro odpovídající způsob měření je nastavení intervalu 10 minut.

Společně se zprávou Vám zašleme grafocký výstup záznamu hodnot.

 

termo mereni

termohydrograf, typ: Datenlogger, OPUS10 THC

 

Grafický výstup z měření (týden)

graf

Termokamera

Varioscan je synonymem pro termografii s nejvyšší kvalitou obrazu a měřicí přesností.

Oblasti uplatnění pro termokameru:

  • stavební termografie
  • zjištění rozvodů podlahového topení
  • prohlídka ovládacích skříní
  • detekce úniku
  • zjištění závady na elektro dílech
  • změření proudění teplého a studeného vzduchu
  • termodiagnóza stroje
  • kontrola energetických zařízení

Tepelné mosty mohou mít za následek tvorbu plísní a jsou škodlivé jak pro obývající osoby, tak pro stavební konstrukci. Netěsné spáry u panelového domu Chybně provedená izolace u napojení střechy.

Termografická analýza před sanací Příčina tvorby plísní Vám bude sdělena prostřednictvím měřícího protokolu, obrázků a znaleckého posudku.

termo

Příklad měření:

tepelné ztráty budovy a podlahové topení

dumtopeni

logo_drystar_no_bg_3.png

nezávazná poptávka

časté dotazy

1/ Jak dlouho trvá vysoušení?

Průměrná doba vysoušení z již více jak dvacetileté praxe se v průměru pohybuje od 14 do 21 dní, vše záleží na stupni zasažení, jak dlouho docházelo k úniku vody, dále na skladbě podlah stropů apod. Pro bližší informace volejte prosím na naší zákaznickou linku 1202 a následně se Vám ozve technik.

2/ JAK VYSUŠIT ZDIVO?

Se zvýšenou vlhkostí Vám pomohou odvlhčovače/vysoušeče v kombinaci s ventilátory. Kondenzační vysoušeč nasává vlhký vzduch, který je následně kondenzován ve vodu a skapává do nádobky, ventilátory urychlí proces vysoušení o 30-40%. Vysoušeče mají hydrostat, kterým se dá nastavit požadovaná vlhkost, která je nadále udržována, vhodné i např. do sklepních prostor, kde není možné zajistit ventilaci nebo dochází trvale ke vzlínání zemní vlhkosti, tím se zamezí kondenzaci vodních par a vzniku plísní. Veškeré zařízení na půjčení naleznete v sekci půjčovna….

3/ Jaký je rozdíl mezi vysoušečem a odvlhčovačem?

V principu žádný, jedná se o ten samí přístroj, pro který se užívají oba výrazy.

Kontakt