Detekce úniku vody

ikona Detekce úniku vody - Drystar.cz

PO ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY VZNIKU MOHOU BÝT ZAHÁJENY VYSOUŠECÍ PRÁCE
(s ohledem na zamezení šíření dalších škod)

trubka s vodouDíky našim zkušeným odborníkům a díky spolupráci s partnerskými společnostmi jsme schopni detekovat veškeré možné typy úniku vody. Odstranění příčiny vzniku vlhkosti by nemělo být podceňováno.

Detekčním plynem

Jedná se o novou efektivní metodu. Do potrubí, na kterém je třeba lokalizovat poruchu, se přivede tzv. "trasovací plyn", což je směs 5% vodíku a 95% dusíku. Tato metoda využívá jedinečné vlastnosti vodíku, jako nejlehčího prvku vůbec. Jeho schopnost rychle pronikat vzhůru přes všechny materiály (beton, asfalt, dlažba a pod), jeho nízkou viskozitu a mísitelnost se vzduchem. Díky těmto vlastnostem je možné pomocí citlivého vodíkového detektoru přesně lokalizovat místo, kde vodík proniká ve zvýšené koncentraci na povrch. Tato metoda je úspěšná i v situacích, kde doposud akustické vyhledávací metody selhávaly, např. na plastových přípojkách, v rozvodech s nízkým tlakem, nebo při lokalizaci úniků ve vnitřních rozvodech včetně podlahového topení, kanalizačním potrubí a podobně.

Výhody této metody:

 • detekcnim plynemMožnost lokalizace i minimálních úniků v podmínkách, kde akustické metody selhávají.
 • Možnost bodové lokalizace úniku šetří náklady na výkopové práce, resp. bourací práce ve vnitřních prostorách.
 • Ekologická a hygienická nezávadnost vodíkového trasovacího plynu.
 • Používaná koncentrace směsi 5% H2 a 95% N2 zabezpečuje absolutně bezpečný provoz bez rizika výbušnosti.

 partnerská společnost: www.vodastop.cz

 partnerská společnost: www.pripojky-praha.cz

aquaservis-logo-sro Detekce úniku vody - Drystar.cz

Korelační metoda

Jednou z metod vyhledávání úniku vody z potrubí je používání akustické korelace. Principem akustické korelace je vyhledávání hluku, který působí porucha na potrubí mezi dvěma měrnými body a co možné nejpřesnější určení časové prodlevy mezi dvěma zvukovými signály. Tato časová prodleva vyjadřuje rozdíl vzdálenosti mezi každým z měrných míst a poruchou. Po zadání vzdálenosti mezi dvěma měrnými body a rychlosti šíření zvuku v potrubí počítač korelací vyhodnotí pravděpodobné místo zdroje šumu, tzn. místo úniku vody.

Konkrétní metody vyhledání úniku zvolí náš technik podle místních podmínek (materiál potrubí, tlak v systému, velikost úniku, uložení apod.).

partnerská společnost: www.vodastop.cz

Odposlechem

Mikrofon detekuje šumy, které vznikají při úniku vody z potrubí. Zvuk poruchy se šíří po potrubí a může být detekován poslechem na armaturách. Zvuk se šíří i z místa poruchy okolním podložím až na povrch, kde je možné jej detekovat půdním mikrofonem. Pro přesné určení místa poruchy snímač zobrazuje minimální úroveň šumů, to je ta nejtišší zaznamenaná úroveň šumu během měření, odrušená od všech náhodných okolních šumů. Snímač také zobrazuje předcházející výsledky měření, aby byl technik schopen přesvědčivě říci, že se buď přibližuje, nebo vzdaluje od místa poruchy.

partnerská společnost: www.vodastop.cz

Endoskopie

endoskopie 1Používá se při průzkumu a kontrole konstrukce podlah a stěn, otvory 4 až 10 mm.

Elektroimpulsy - elektronické zjištění místa poškození

Tato metoda detekce úniků je ideální pro detekci otvorů a trhlin, mimo jiné u plochých střech, terasách, jakož i stropů parkovacích domů. Pomocí takzvaného přístroje pro měření impulsů mohou být postižené poškozené místa rychle a precizně detekována. Předpokladem pro použití stanovení místa touto metodou je provlhlá skladba střešního pláště, jelikož skrz vlhkou až mokrou skladbu ploché střešní prochází elektrický impuls od prokapávajícího místa přesně až k místu průniku střešního pláště.

Pomocí dvou sond, které dle vzdálenosti od místa průniku vykazují nižší resp. vyšší odpor, lze velmi dobře detekovat místo poškození.

 

Proč metoda elektroimpulsů?

Pro lepší představu metody pomocí elektroimpulsů, Vám předkládáme několik výhod:

 • nedestruktivní detekce netěsností
 • ideální pro ploché střechy
 • lze použít v mokrém a deštivém počasí
 • přesné určení poškozeného místa

Metoda zaplavením

Tato metoda je použitelná pouze v některých případech detekce úniku vody. Princip spočívá ve využití indikačních přísad, které se přidávají do vody použité při testu. Prostup zbarvené vody netěsností nebo trhlinou se projeví v místě úniků. Vstup do netěsnosti je pak detekován vylučovací metodou následovně.

Plocha, kde se předpokládá trhlina nebo netěsnost, je rozdělena do dílčích ploch a u každé z nich se použije jiná indikační barva. Detekovaná plocha v prvním testu se pak dále může rozdělovat na další dílčí plochy, a tak je možno vylučovací metodou detekovat přesné místo netěsnosti nebo trhliny.

Odporové měření

odporove mereniMetoda elektrických impulsů

 • Jedná se o způsob, kterým se dá detekovat netěsnost plochých střech.
 • Měření je prováděno v možném průniku do konstrukce střechy

Kouřový plyn

kourovy plynKouřový plyn je pod tlakem vháněn do kontrolovaného systému. Netěsnosti systému jsou detekovány únikem plynu v místě netěsnosti.

Aplikace:

 • Ploché střechy
 • Terasy
 • Parkoviště
 • Garáže

Přednost použití:

 • u napojení na stěnyn a atiky
 • u svislých stavebních prvků
 • u fasád
 • napojení a přechody u střešních prostupů
 • u fóliových a asfaltových stavebních prvků

Zaplavením

zaplavenimTato metoda je použitelná pouze v některých případech detekce úniku vody. Princip spočívá ve využití indikačních přísad, které se přidávají do vody použité při testu. Prostup zbarvené vody netěsností nebo trhlinou se projeví v místě úniků. Vstup do netěsnosti je pak detekován vylučovací metodou následovně.

Plocha, kde se předpokládá trhlina nebo netěsnost, je rozdělena do dílčích ploch a u každé z nich se použije jiná indikační barva. Detekovaná plocha v prvním testu se pak dále může rozdělovat na další dílčí plochy, a tak je možno vylučovací metodou detekovat přesné místo netěsnosti nebo trhliny.

Blowed door

blower doorNeustále se zvyšující ceny energií zdůrazňují nutnost energeticky efektivních staveb. Legislativa klade stále větší požadavky na snížení energetické náročnosti budov. S tepelnými úsporami je spojeno zvýšení izolačních schopností obvodových plášťů budou. Měření vzduchotěsnosti "BlowerDoor" detekuje netěsnosti mezi interiérem a exteriérem budovy. Je tak možné následně zabránit vnikání vlhkého teplého vzduchu do konstrukce budovy.

nezávazná poptávka

časté dotazy

1/ Jak dlouho trvá vysoušení?

Průměrná doba vysoušení z již více jak dvacetileté praxe se v průměru pohybuje od 14 do 21 dní, vše záleží na stupni zasažení, jak dlouho docházelo k úniku vody, dále na skladbě podlah stropů apod. Pro bližší informace volejte prosím na naší zákaznickou linku 1202 a následně se Vám ozve technik.

2/ JAK VYSUŠIT ZDIVO?

Se zvýšenou vlhkostí Vám pomohou odvlhčovače/vysoušeče v kombinaci s ventilátory. Kondenzační vysoušeč nasává vlhký vzduch, který je následně kondenzován ve vodu a skapává do nádobky, ventilátory urychlí proces vysoušení o 30-40%. Vysoušeče mají hydrostat, kterým se dá nastavit požadovaná vlhkost, která je nadále udržována, vhodné i např. do sklepních prostor, kde není možné zajistit ventilaci nebo dochází trvale ke vzlínání zemní vlhkosti, tím se zamezí kondenzaci vodních par a vzniku plísní. Veškeré zařízení na půjčení naleznete v sekci půjčovna….

3/ Jaký je rozdíl mezi vysoušečem a odvlhčovačem?

V principu žádný, jedná se o ten samí přístroj, pro který se užívají oba výrazy.

Kontakt