RealizaceVYSOUŠENÍ A SANACE PO VODOVODNÍ HAVÁRII, ZPŮSOBENÉ PORUCHOU NA VODOVODNÍM POTRUBÍ VE VEDLEJŠÍM DOMĚ

ikona Porucha na vodovodním potrubí ve vedlejším domě… - Drystar.cz

DRYSTAR zajistil kompletní servis při celkové realizaci od A-Z (přípravné práce-vysoušení-uvedení do původního stavu), rovněž pomohl při jednání s pojišťovnou.

V důsledku prasklého vodovodního potrubí ve vedlejším domě ve sklepním prostoru došlo k vodovodní havárii a vylití značného množství vody do sklepního prostoru, kde voda stála delší dobu. Vzhledem k vysokým hodnotám vlhkosti bylo nutné na silné zdivo dodatečně použít výhřevné tyče. Ty jsou navrtány do cca 30-40 cm hloubky zdiva, dle celkové tloušťky zdiva. Vysoušení omítek a zdova probíhalo pomocí kondenzačních odvlhčovačů + ventilátorů zajišťujících optimální cirkulaci vzduchu a tím urychlení vysoušení. Vzhledem k nízké teplotě v prostoru sklepa bylo nutné instalovat elektrická topidla.

Průběh realizace od první prohlídky na místě škody až po předání
(včetně průběžné fotodokumentace z realizace)

1/ Prohlídka na místě škody, zjištění rozsahu zasažení, měření vlhkosti a následně zpracování podkladů pro pojišťovnu (zprava z prohlídky, kalkulace na vysoušení)

Před zahájením prací jsme se s klientem domluvili na veškerích postupech, součinnosti, ap., které budou v průběhu realizovány.

7-01.png
7-02.png

2/ Přípravné práce - demontáže před zahájením vysoušení

Před vlastním vysoušením bylo nutné demontovat silně zasaženou omítku až na cihlu a to vzhledem k tomu, že voda stála na podlaze ca 1 den a zdivo bylo silně zasaženo, dále se demontovala betonová mazanina, která v dusledku šokdy v jedné místnosti popraskala.

7-03.png

2/ Vysoušení

Vysoušení probíhalo pomocí kondenzačních vysoušečů a ventilátorů. V průběhu vysoušení byla zpracována kalkulace na uvedení do původního stavu, aby po ukončení vysoušení se mohly plynule rozběhnout práce na opravách.

3/ Po ukončení vysoušení byly zahájeny kompletace – opravy pro uvedení do původního stavu

(demontáž a montáž nové podlahy, opravy omítek, štukování, nátěr podlahy a výmalba)

výměna podlahy

7-04.png

nové omítky

7-05.png

4/ Předání hotového dokončeného díla zpět do užívání

7-06.png
7-07.png

Tato situace může potkat každého. Prasklé potrubí nebo poškozená přívodní hadička k rezervoáru, vodovodní baterii či pojistný ventil bojleru, přetékající vana apod. je z hlediska statistik přehled nejvíce se objevujících příčin vodovodních škod, které mohou znamenat velké problémy i hned pro několik bytů najednou.

Pokud se Vám nebo Vašim známím stane obdobná situace, obraťte se na nás, postará se o Vás zkušený tým profesionálů, který Vám poradí, jak v dané nepřijemné situaci postupovat, aby i u Vás průběh vysoušení a následných oprav proběhl v co nejkratším čase. Jsme partnery řady významných pojišťoven.

Působíme po celé ČR, kompletní služby pro Vás zajišťujeme od A- Z.

Váš tým profesionálů:

logo drystar no bg 3

 

 

Volejte non-stop:  phone 1202

Kontakt