RealizaceVYSOUŠENÍ A SANACE PO VODOVODNÍ HAVÁRII, ZPŮSOBENÉ PROREZNUTÍM BOJLERU

ikona Proreznutý bojler… - Drystar.cz

DRYSTAR zajistil kompletní servis při celkové realizaci od A-Z (přípravné práce-vysoušení-uvedení do původního stavu), rovněž pomohl při jednání s pojišťovnou.

Proreznutím bojleru ve spodní části, stáří 8 let, došlo k dlouhodobému úniku vody. Bojler je umístěn v technické místnosti, ve které je umístěna gula, která značné množství vody odvedla, ale přes velký únik stála voda v technické místnosti dlouho na podlaze (kde je dlažba) a přes spáry a poté přes dilatace natekla do souvrství podlah až na hydroizolaci a dále se rozlévala až do ca 65% půdorysné plochy RD. První projev, že je voda v souvrství podlah mimo technickou místnost se projevil vzlínající vlhkostí zdiva od podlahy na opačné straně domu. Voda na podlaze stála jen v technické místnosti. Majitel nás kontaktoval přes naší nonstop linku 1202 a po nahlášení na pojišťovnu se postupně rozběhly veškeré práce, vysoušení a kompletace pro uvedení do původního stavu.

Průběh realizace od první prohlídky na místě škody až po předání
(včetně průběžné fotodokumentace z realizace)

1/ Prohlídka na místě škody, zjištění rozsahu zasažení, měření vlhkosti a následně zpracování podkladů pro pojišťovnu (zprava z prohlídky, kalkulace na vysoušení)

Před zahájením prací jsme se s klientem domluvili na veškerích postupech, součinnosti, ap., které budou v průběhu realizovány. Bylo nutné vše dobře připravit, vzhledem k různým profesím, které na sebe musely navazovat.

4-01.png

2/ Vysoušení

Vysoušení probíhalo pomocí vysokotlakých turbín, kondenzačních vysoušečů a ventilátorů. Před navrtání podhy bylo detekováno podlahové topení termokamerou. Návrty jsou provedeny jen v mazanině, polystyren je vydlabán ručně. V průběhu vysoušení je zpracována kalkulace na uvedení do původního stavu, aby po ukončení vysoušení se mohly plynule rozběhnout práce na opravách.

4-02.png

3/ Po ukončení vysoušení byly zahájeny kompletace – opravy pro uvedení do původního stavu

(demontáž PVC, příprava podlahy pro pokládku PVC, demontáž obložkových zárubní, opravy omítek, pokládka PVC, dem/mont barového pultu, výmalba apod. )

broušení podlahy - připrava před pokládkou PVC v rolích

4-03.png

pokládka PVC a zpětně montáž barového pultu a obložkových zárubní, výměna navrtané dlažby.

4-04.png

4/ Předání hotového dokončeného díla zpět do užívání

4-05.png

Tato situace může potkat každého. Prasklé potrubí nebo poškozená přívodní hadička k rezervoáru, vodovodní baterii či pojistný ventil bojleru, přetékající vana apod. je z hlediska statistik přehled nejvíce se objevujících příčin vodovodních škod, které mohou znamenat velké problémy i hned pro několik bytů najednou.

Pokud se Vám nebo Vašim známím stane obdobná situace, obraťte se na nás, postará se o Vás zkušený tým profesionálů, který Vám poradí, jak v dané nepřijemné situaci postupovat, aby i u Vás průběh vysoušení a následných oprav proběhl v co nejkratším čase. Jsme partnery řady významných pojišťoven.

Působíme po celé ČR, kompletní služby pro Vás zajišťujeme od A- Z.

Váš tým profesionálů:

logo drystar no bg 3

 

 

Volejte non-stop:  phone 1202

Kontakt